Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egyezer tündökl nap

Khaled Hosseini
pubblicato da Libri Kiadó

Prezzo online:
8,99

Afganisztán, 80-as évek. A perzsa kultúra egykori bölcsjének életét ellehetetleníti a terror és a háború. Két n: Mirjam és Leila. Mirjam a társadalomból kivetett törvényen kívüliként születik, s kamaszkorában még azt a kevés szeretetet is megvonja tle a sors, amit gyerekként még megkapott. Leilára akár boldogság is várna, ha életét nem forgatná fel mindenestl a véres háború. A két nt közel hozza egymáshoz a szenvedés és a szeretett emberek elvesztése, sorsuk összefonódik a kegyetlen férfivilágban. A Papírsárkányok cím világhír regény szerzje az afgán történelem harminc évnyi krónikájába ágyazza a szívszorító történetet szeretetrl, szerelemrl és egy hihetetlen tettekre sarkalló önfeláldozó barátságról. Khaled Hosseini új regényében megdöbbent képet fest a tálib uralom alatt sínyld Afganisztánról, miközben páratlan érzékenységgel ábrázolja a ni sorsokat.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/11/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633105054

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Egyezer tündökl nap"

Egyezer tündökl nap
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima