Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egyptisch Blauw - Johnny Bollé
Egyptisch Blauw - Johnny Bollé

Audiolibro Egyptisch Blauw

Johnny Bollé
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
0,00

Een moord, een verborgen agenda en een mysterieuze vriendenkring: 'Egyptisch Blauw' is een doolhof van bedrog, waar niets is wat het lijkt en onverwachte plotwendingen de spanning tot het laatste moment vasthouden. Te midden van de opzwepende sfeer van Club Spirit, een bruisende nachtclub, ontmoet de verlegen Jovanny een groep vrienden die hem onmiddellijk omarmt. Jovanny ontdekt echter al snel dat er achter de schitterende façade van deze vrienden een duistere agenda schuilgaat. Achtervolgd door de raadselachtige Melissa, die hem confronteert met een nachtmerrie waarin hij een van haar familieleden vermoordt, raakt Jovanny verstrikt in een web van geheimen. Wanneer hij ook nog eens het vreselijke verleden van zijn ouders ontdekt en de liefde van zijn leven hem op brute wijze wordt ontnomen, stort zijn wereld in chaos. 'Egyptisch blauw' is het debuut van de veelbekroonde thrillerauteur Johnny Bollé.

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Audiolibro

Durata 08:01.10

Pubblicato 04/05/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9788727149745

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Egyptisch Blauw"

Egyptisch Blauw
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima