Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Eh... juf, hoe krijg je eigenlijk kinderen?

Naomi Smits
pubblicato da Kluitman Alkmaar B.V., Uitgeverij

Prezzo online:
9,99

Als leerkracht in het basisonderwijs maakt Naomi Smits van alles mee. Haar ervaringen beschreef ze in columns voor Trouw en Juf & Meester, die nu samen met nieuw materiaal voor het eerst zijn gebundeld. De columns bevatten herkenbare situaties, grappige anekdotes en hilarische uitspraken van haar leerlingen, maar ook actuele onderwerpen, zoals het lerarentekort, de toenemende werkdruk en de coronacrisis. Naomi heeft een frisse blik en is niet bang om kritische vragen te stellen. In Eh... juf, hoe krijg je eigenlijk kinderen? geeft ze een kijkje in de klas en laat ze zien wat het onderwijs zo bijzonder maakt. 'De columns van Naomi zijn kwetsbaar, herkenbaar en vol passie voor het vak. Ze laat de prachtige kanten van ons beroep zien, maar legt ook de vinger op de zere plek. Een aanrader om te lezen!' Maike Douglas, leerkracht en eigenaar van jufmaike.nl

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Educazione, Scuola e Università

Editore Kluitman Alkmaar B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/03/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789020630992

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Eh... juf, hoe krijg je eigenlijk kinderen?"

Eh... juf, hoe krijg je eigenlijk kinderen?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima