Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tots som diferents, tots som iguals.Un àlbum de Gusti sobre la diversitat

«I aquest d'on ha sortit? No és com nosaltres. És estrany!», diuen els camells que formen la caravana quan veuen l'Albert. Per què el miren així? Que potser no és un camell com qualsevol altre? L'Albert no ho entén Però si ho té tot a lloc!

L'artista argentí Gusti ens condueix per aquesta divertida travessia pel desert per presentar-nos un personatge inoblidable i recordar-nos que tots som semblants i alhora diferents.

Per què aquest àlbum és especial?

  • Aborda amb humor i sensibilitat el tema de la diferència.
  • Mostra la importància de voler-nos a nosaltres mateixos, fomentant l'autoestima.
  • El personatge protagonista et captiva des de la seva primera aparició.
  • L'autor és Gusti, un nom clau en el món de la il·lustració.
  • Transmet valors positius com l'acceptació de la diversitat, la inclusió o l'amistat.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie di animali » Narrativa

Editore Estrella Polar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/02/2024

Lingua Catalano

EAN-13 9788413897882

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "El camell Albert"

El camell Albert
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima