Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

El meu germà es diu Jessica

John Boyne
pubblicato da Editorial Empúries

Prezzo online:
8,99

La vida d'en Sam sempre ha estat tranquil·la. És una mica solitari, li costa fer amics i els seus pares, tan atrafegats en l'alta política britànica, sovint el fan sentir invisible. Per sort per a en Sam, el seu germà gran, en Jason, sempre hi és. En Sam adora en Jason: és amable, popular i el millor jugador de futbol que ha vist mai. Però una tarda en Jason reuneix la família per dir-los que fa temps que porta un secret a dins, un secret que els vol explicar. Els pares, en sentir-lo, no en volen saber res i en Sam, simplement, no ho entén. Perquè què has de pensar si el teu germà et diu que és una noia i que sempre s'ha sentit així? Que, de fet, no és el teu germà, sinó... la teva germana. Escrita amb la sensibilitat, la ironia i la capacitat d'emocionar inconfusibles de l'autor d'El noi del pijama de ratlles, El meu germà es diu Jessica és una novel·la plenament actual, imprescindible per a totes les edats. "Un relat tan oportú com ple de sensibilitat". Daily Express "Una història amb tant de cor que pràcticament batega". Irish Independent

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Editorial Empúries

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/06/2020

Lingua Catalano

EAN-13 9788417879518

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "El meu germà es diu Jessica"

El meu germà es diu Jessica
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima