Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Elemi részecskék

Michel Houellebecq
pubblicato da Magvet Kiadó

Prezzo online:
7,99

Ez a könyv az európai Psycho - írta a regény egyik méltatója 1998-ban, amikor Houellebecq mve megjelent Franciaországban.
Az elemi részecskék kegyetlen regény egy testvérpárról. Michael híres tudós, Bruno irodalomtanár és író. Bruno a szexben keresi az élet értelmét, Michael pedig a tudományba zárja magát.
Kapcsolatokkal vagy kapcsolatok nélkül, az eredmény a végtelen magány. A testvérek beszélgetéseikben a 20. század második felének társadalmi változásait, az emberi kapcsolatok változását elemzik, megpróbálják megfejteni sorsuk titkát. Houellebecq kiváló humorérzékkel festi le new age-es világunkat, a hitek, filozófiák, ezoterikus tanok kavalkádját, megváltásunk megannyi elfizethet segédeszközét.Az izgalmas, helyenként merészen naturális könyvbl mégsem hiányzik a remény. Az utópiába váltó történetben Michael a mikrobiológiában megtalálja a választ az örök kérdésre: legalább elvileg van-e lehetség normális emberi kapcsolatokra, lehet-e családban és szeretetben élni?

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Magvet Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/01/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789631433654

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Elemi részecskék"

Elemi részecskék
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima