Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Halhatatlanok alkonyat után 14.

Ebben az izgalmas történetben a New York Times sikerszerzje, Kresley Cole a MacRieve klán sötét titkaiba vezeti be az olvasót. Uilleam MacRieve azt hitte, leszámolt rettenetes múltjával, ám idvel mégis feltámad benne a régi harci szellem. A büszke vérfarkas legszívesebben a halált választaná... Aztán rátalál egy fiatal emberlányra, aki bátor és ers, így képes arra, hogy visszatartsa t ettl a halálos meneküléstl. Chloe Todd rabszolgaként csöppen a számára teljesen új, szörnyekkel és varázslattal teli világba. Sötét lények fenik rá a fogukat, Chloe pedig attól retteg, hogy még az éjszakát sem éli túl. Ekkor azonban közbelép MacRieve, az igéz szem halhatatlan férfi, akinek az érintése maga az eleven láng.
Megmenti ellenségeitl, és abba a mindentl elszigetelt erdbe megy vele, ahol ifjúkorát töltötte. Amikor azonban ágyba viszi a lányt, megelevenedik a múlt kísértete, és próbára teszi, talán az rületbe is kergeti a vérfarkast... Közeleg a telihold. Vajon sikerül legyzni a rémálmokat, hogy megmentse Chloét... saját magától?

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Athenaeum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/05/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632937823

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Elfojtott üvöltés"

Elfojtott üvöltés
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima