Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Elhallgatott szavak

Elisabeth Gifford
pubblicato da General Press Könyvkiadó

Prezzo online:
7,38

Alice és Ralph, Patricia és Peter Fourwindsben gylnek össze, hogy megtartsák gyermekeik esküvjét. A sátor áll, az elkészületek utolsó mozzanatai zajlanak, mindenki izgatott, tele vágyakkal és reményekkel. Ám a menyasszony, Sarah váratlanul eltnik, és hiába próbálnak a nyomára bukkanni... A régi ház falai között utat törnek maguknak a múlt árnyai és titkai. Vajon mit hallgatott el Ralph a felesége ell egy életen át? És milyen közös emlékek fzik Alice-t Peterhez? És mi késztethette arra Sarah-t, hogy minden szó nélkül elszökjön a szerettei és a vlegénye ell? Elisabeth Gifford (A tenger háza) legújabb könyvének festi képeiben Valenciától az angol vidékig, Franco rémuralmától a második világháborún át az 1980-as évekig számtalan helyszín, életút elevenedik meg elttünk, miközben a kötet szerepli szálról szálra igyekeznek felfejteni közel fél évszázad megannyi titkát, és csak remélhetik, hogy az évtizedekig elhallgatott szavakért nem kell túl nagy árat fizetniük.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore General Press Könyvkiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/01/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636439804

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Elhallgatott szavak"

Elhallgatott szavak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima