Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Elhúztam, Anyátok

Zsana Fodor
pubblicato da Erawan Könyvkiadó

Prezzo online:
8,44

Clarissa néhány napja úgy érzi, valami gond van vele. Méghozzá éppen éjszaka törnek rá viharos vágyak. Így, közel a negyvenhez, tippelgetni kezd: ugyan mi lehet a gondjai hátterében? Ilyen az, amikor a kapuzárási pánik beköszön? Vagy talán máris a menopauza szórakozik vele? Tanácstalan: mi a jó nyavalya fészkelhette be magát az álmaiba, felborítva lelki egyensúlyát, mígnem barátnje, Rose ki nem rángatja otthonról, és el nem viszi egy beachbuliba. Ott aztán minden világossá válik számára... Berlin zártkör bulijaiba keveredni olyan kalandokat jelent, melyekrl eddig álmodni sem mert. Vagyis de. Pont ez a baj...

Peter nem veszi észre az eljeleket, ugyanis felesége, Clarissa nagyon jól titkolja gondjait. Egy nap azonban, az éjszaka közepén, ott találja magát a közepében. Felesége olyat mutat neki, amitl tátva marad szeme-szája. Ettl kezdve fenekestül felfordul addigi nyugodt életük. Peter nem gyzi kapkodni a fejét. Támogatja ugyan Clarissa döntéseit, ám olyan lapokat dob elé az élet, melyek megingatják hitében. Még az is lehet, hogy enged a csábításnak. Csak egyszer. Talán megérné kipróbálni, milyen szolgáltatást nyújt Sisy, az eszkortlány, aki nem mellesleg Clarissa barátnje, ráadásul Peter barátja, Carl eszkortcsaja. Mi lesz ebbl...?

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Erawan Könyvkiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/04/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155652615

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Elhúztam, Anyátok"

Elhúztam, Anyátok
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima