Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Eliberarea iertrii

Dag Heward-Mills
pubblicato da Dag Heward-Mills

Prezzo online:
2,15

i, când stai în picioare de v rugai, s iertai orice avei împotriva cuiva, pentru ca i Tatl vostru care este în ceruri s v ierte greelile voastre. Dar, dac nu iertai, nici Tatl vostru care este în ceruri nu v va ierta greelile voastre." Aceste dou versete v fac s v tremurai? Atunci soluia este aici!
În aceast carte foarte necesar, vei înva s iertai uor - pentru a v bucura, de asemenea, de iertarea Tatlui nostru ceresc. Lsai aceast carte s fie însoitoarea voastr pân ajungei la punctul în care putei s iertai cu uurin i cu sinceritate."

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Vita e pratica cristiana » Vita e pratica cristiana

Editore Dag Heward-mills

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/04/2018

Lingua Rumeno

EAN-13 9781641345316

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Eliberarea iertrii"

Eliberarea iertrii
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima