Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tämä on tositarina erään elämänkertateoksen laatimisesta ideasta kirjan kustantamiseen saakka. Pyrimme tässä ohjevihkosessa keskittymään tekemiimme mokiin, joista opimme eniten. Kerromme tietenkin myös onnistuneista valinnoista. Toivomme, että kirjan lukija päätyy kirjoittamaan muistiin oman elämänsä tärkeät muistot ja saa tästä ohjevihkosesta apua sekä sisältöä että teknisiä valintoja koskeviin kysymyksiin. Salme Räsänen on varsinainen kirjailija, joka kirjoitti elämänsä tärkeimmät muistot talteen iPad-tabletilla vuosina 2016-18. Toinen tekijä Ahti Planman on Savonetti Ry:n vertaisohjaaja, joka auttoi tekniikan suhteen. Yhteisesti voimme todeta, että prosessi oli sangen mielenkiintoinen. Alussa ei ollut aavis-tustakaan siitä, että tästä voisi tulla oikea kirja. Oli vain paljon muistoja, iPad-tabletti ja halu kokeilla uusia asioita. Ensin hankittiin iPadiin yhdessä Pages- ohjelma... Muistojen kirjaaminen on suurta rikkautta. Elämää tulee ikään kuin elettyä uudelleen, kun asioita kaivelee esiin oman päänsä arkistoista. Jälkipolvet arvostavat vanhempiensa ja esivanhempiensa muistiinpanoja, vaikka eivät aina ole valmiita tai edes kykeneviä ohjaamaan itse työssä. Tässä tulevat avuksi Savonetin kaltaiset vertaisohjaajajärjestöt, joiden toimintaidea on auttaa ikäihmisiä kaikissa IT-asioihin liittyvissä ongelmissa. Elämänkerran kirjoittaminen ei ehkä tässä tapauksessa ollut mikään varsinainen ongelma. Yhteinen mielenkiintoinen haaste kuitenkin, joten päätimme dokumentoida työn pääkohdat.

Dettagli

Generi Lingue e Dizionari » Dizionari tematici, Enciclopedie e Opere di consultazione

Editore Books On Demand

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/03/2019

Lingua Finlandese

EAN-13 9789528076544

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Elämänkerran kirjoittaminen ja julkaiseminen"

Elämänkerran kirjoittaminen ja julkaiseminen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima