Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kevés olyan személyiséget találunk a történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetvé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson - mi több, forradalmasítsa azokat. Thomas Edison, Henry Ford, Bill Gates és Steve Jobs modern kori ötvözeteként Elon Musk az egyik legnagyobb hatású látnok a világot megváltoztató cégei, a PayPal, a Tesla Motors, a SpaceX és a SolarCity révén.

Ashlee Vance technológiai újságíró sodró lendület, tényfeltáró könyvében betekintést nyújt a Szilícium-völgy legmerészebb üzletemberének - és legnagyobb visszatérjének - kiemelked életébe. A szerz több mint ötven órát beszélgetett Muskkal, továbbá közel háromszáz emberrel - a családtagjaival, a barátaival, a munkatársaival - készített interjút.

Musk nem követi a trendeket, hanem alakítja: dinamizmusa és jövképe elképeszt innovációkat eredményez az elektromos autók gyártása, a kereskedelmi rhajózás és a napelemes rendszerek használatának területén. A könyv végigköveti Elon Musk útját nehéz dél-afrikai gyermekkorától kezdve a globális üzleti világ csúcsára való felemelkedéséig, és bepillantást nyújt az elttünk álló, hihetetlennek ígérkez évszázadba.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Elon Musk"

Elon Musk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima