Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Elotulet

Hanna Meretoja - Anna Makkonen
pubblicato da WSOY

Prezzo online:
15,35

Väkevä romaani elämän katoavaisuudesta.

Haikea esikoisteos merestä, rakkaudesta ja kuoleman läheisyydestä, joka sytyttää elämisen vimman.

Joukko ystäviä kokoontuu meren äärelle, kun tulten nauha täplittää saaristoa muinaistulien yönä. Elea on juuri saanut kuulla olevansa vakavasti sairas, mutta ystävien kanssa jaetut kertomukset kannattelevat ja antavat lohtua. Esikoisteoksen virtaava kerronta kuljettaa läpi olemassaolon järkkymisestä kumpuavan hädän.

Hanna Meretojan romaanissa Elotulet omakohtainen kokemus kietoutuu yhteen filosofisten pohdintojen kanssa tavalla, jonka Rachel Cuskin ja Maggie Nelsonin lukijat tunnistavat.

Hanna Meretoja on yleisen kirjallisuustieteen professori Turun yliopistossa. Hän on tutkinut mm. kulttuurisia kertomuksia, kirjallisuuden filosofisia kytköksiä, vesikirjallisuutta sekä trauman ja sairauden tarinallistamista.

Elotulet on Meretojan kaunokirjallinen esikoisteos. Kirjan yhtenä lähtökohtana on Meretojan oma syöpään sairastumisen kokemus, jota hän tutkii fiktion keinoin.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Wsoy

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/06/2022

Lingua Finlandese

EAN-13 9789510468920

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Elotulet"

Elotulet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima