Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Els Jocs de la Fam II. En flames

Suzanne Collins
pubblicato da fanbooks

Prezzo online:
6,99

Contra tot pronòstic la Katniss i en Peeta han guanyat els Jocs de la Fam. Però per ara la recompensa d'una vida segura i sense complicacions haurà d'esperar. Han vençut desafiant les normes imposades pel Capitoli i sense voler-ho s'han convertit en l'espurna de la revolta imminent. El foc es propaga i el Capitoli clama venjança. "Barreja de supervivència i d'amor, l'escriptora va creant uns personatges que creixen no només literàriament, sinó que maduren cap al món adult i que lluiten entre la crueltat i la bondat." Andreu Sotorra, Avui. "Collins aconsegueix captar l'interès per la força del personatge principal i dels secundaris." Pep Molist, El País

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Fanbooks

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/09/2013

Lingua Catalano

EAN-13 9788415745365

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Els Jocs de la Fam II. En flames"

Els Jocs de la Fam II. En flames
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima