Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Leslie és Wesley a hatvanadikat tapossák. Lányuk apa nélkül neveli gyermekét, sikertelen ingatlanügynök, fiuk egy szekta tagjaként próbálja megváltani a világot. Egyik barátjuk megözvegyült és egy feltnen fiatal n mellett kóstolgatja az élet örömeit, másik barátjuk pedig elválik feleségétl - is egy Barbie mellett köt ki. Úgy tnik, fenekestl felfordult a világ...

Nyílnak-e új utak életünk utolsó éveiben? Újrakezdhetjük-e volt iskolatársunk oldalán? Átélhetjük-e a korábbi nagy, beteljesületlen szerelmeket idsebb korunkban? Vagy épp egy fiatal latin táncos oldalán találjuk meg a boldogságot? Létezhet-e barátság két ember között, miután elváltak? Átvállalhatjuk-e gyerekeinktl nagyszülként unokáink nevelését? Elvárhatjuk-e a fiataloktól a felelsségteljes, felntt életet, ha azt sem tudjuk, a sajátunk merre tart?

És egy igazi Benton Frank-os befejezés: Minden jó, ha a vége jó... A késn ér, felntt gyerekek megtalálják hivatásukat, fiatalok és idsebbek a párjukat, a konfliktusokra a megoldásokat. Ki a kórházban, ki a templomban döbben rá, hogy élni mindenképpen jó.

Dorothea Benton Frank Dél-Karolinában, a Sullivan-szigeten ntt fel. New Yorkban él férjével.

Korábban megjelent könyvei: Magányos nk klubja, Karácsony receptre, Belépés csak meghívóval!

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore 21. Század Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/09/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155759390

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Els feleségek klubja"

Els feleségek klubja
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima