Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Els szerelmek és utolsó történetek

Oliver Sacks
pubblicato da HVG Könyvek

Prezzo online:
8,27

Oliver Sacksot neurológiai esetleírásaiért és az emberi viselkedés legváratlanabb és legkevésbé ismert megnyilvánulásai iránti szenvedélyes érdekldése tette közkedveltté. Utolsó esszékötete személyesebb hangvétel elmélkedés arról a megszámlálhatatlan dologról, ami élete során érdekelte: a páfrányok, az úszás és a tintahalak iránti szenvedélyétl a skizofréniával, a demenciával és az Alzheimer-kórral foglalkozó utolsó esettanulmányokig. Az Els szerelmek és utolsó történeteket nemcsak a Sacksra jellemz beleérzés és tudományos alaposság jellemzi, hanem megdöbbent bepillantást nyújt egy olyan ember gondolataiba, akit egész életében lenygözött az t körülvev világ, és aki maga is folyamatosan lenygözi olvasóit.

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Medicina

Editore Hvg Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/04/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633049808

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Els szerelmek és utolsó történetek"

Els szerelmek és utolsó történetek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima