Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Elsa Beskows illustrerade sagor

Elsa Beskow
pubblicato da Modernista

Prezzo online:
10,31

Prinsar och prinsessor, skogstroll, älvor och farliga häxor. Bönder och tjänstefolk och helt vanliga barn - och sa Tripp, Trapp och Trull som behöver komma pa ett sätt att överlista jätten som förvandlat deras pappa till sten
Elsa Beskows illustrerade sagor är ett urval av Elsa Beskows allra mest älskade sagor. Fran klassiker som Bubbelemuck och Tripp, Trapp, Trull och jätten Dum-dum till mer okända guldkorn och kortare rimmade berättelser. En sagoskatt med klassiska illustrationer i färg och svartvitt.

ELSA BESKOW [1874-1953] var en av Sveriges stora barnboksförfattare och illustratörer, inte minst känd för sina sagor om den lilla, lilla gumman och Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/03/2024

Lingua Svedese

EAN-13 9789180940917

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Elsa Beskows illustrerade sagor"

Elsa Beskows illustrerade sagor
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima