Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

I et forsøg på at gengive den dramatiske fortælling om et af det danske kongehus' mest omstridte episoder præsenterer Ib Henrik Cavling fortællingen om den unge Christian 7., der bliver konge i en meget ung alder og gift med den endnu yngre Caroline Mathilde. Det er fortællingen om deres samliv og liv hver for sig, bundet af pligt, men drevet af begær. I korthed: en fortælling om elskov og vanvid.

Ib Henrik Cavling (1918-1978) var en dansk forfatter, der fra 1952 og frem til sin død skrev 57 romaner, hvoraf fire blev filmatiseret. Han studerede en tid som journalistelev i Norge og ved Aarhus Amtstidende, men færdiggjorde ikke uddannelsen. I stedet vendte han sig mod småskriverier, oversættelser og rejser, før han udgav sin første roman.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa d'ambientazione storica , Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/07/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711704264

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Elskov og vanvid: Cathrine og kongen. Struensee og dronningen"

Elskov og vanvid: Cathrine og kongen. Struensee og dronningen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima