Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Te meddig bírnád elfojtani a vágyaidat?

Mindig érkeznek új emberek az életünkbe. Egyesek maradnak, mások továbbállnak. Van, aki a barátunk lesz, van, aki a szerelmünk, vagy éppen az ellenségünk.

Elizabeth mindig is azért dolgozott, hogy valóra váljon az álma és egyszer New Yorkban élhessen. Christian Davisonnak sosem volt választása, egyenes volt az útja a jogi karrier felé, az apja mindent eldöntött helyette. Nem is vágyott másra egészen addig, míg tanulótársával le nem ült egy kávézó asztalához.

Amikor Christian betoppant Elizabeth életébe, rögtön tudta, hogy minden megváltozik. Akarta a lányt, de Elizabeth jobban ismerte ¿t annál, semhogy engedjen az er¿s vágyakozásnak.

A. L. JACKSONNAK, a New York Times bestsellerszerz¿jének els¿ magyarul megjelen¿ története az elvesztett és a visszanyert szerelemr¿l könnyeket csal az olvasók szemébe.

¿...éppen az a fajta románc, amir¿l álmodozol...¿
VILMA IRIS

¿Csodálatos történet szerelemr¿l, szenvedélyr¿l és barátságról.¿
1 BOOK ADDICT

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Chick lit e Rosa contemporanei , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Álomgyár Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/06/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155929809

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Elvesznék benned"

Elvesznék benned
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima