Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Luna har en hund.
Den hedder Sofus.
Den kan gø.
Den kan tælle.
Den kan også blive væk

Læs også:
Emil og Luna
Emil og Luna i tivoli
Emil og Luna i zoo
Emil og Luna kan rime
Lunas butik

Jørn Jensen, født 1946, yderst produktiv og prisbelønnet børnebogsforfatter, uddannet guldsmed og lærer. I sin tid som skolelærer mødte Jørn Jensen mange børn med læsevanskeligheder og fandt, at der var mangel på læsemateriale til de små nye læsere, der kunne vække ægte læseglæde. Hans tanke var, at læseglæde og indlæring går hånd i hånd, og at kun den gode historie og appetitlige bog kan fange børnenes interesse, og derfor gik han selv i gang med at skrive. Han står nu bag flere hundrede letlæselige bøger til børn, hvoraf især genrer som mystik og gys skal fremhæves. Alle hans bøger er illustrerede.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Storie di animali

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/08/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711767108

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Emil og Luna og Sofus"

Emil og Luna og Sofus
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima