Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Eminescu, poem cu poem. Luceafrul

Alex. tefnescu
pubblicato da ALLFA

Prezzo online:
4,54

Critic literar Editura Allfa inaugureaz seria de volume Eminescu, poem cu poem" care va cuprinde întreaga oper poetic antum a marelui poet analizat de scriitorul i criticul literar Alex. tefnescu. Lucrarea Eminescu, poem cu poem. Luceafrul" ne dezva de toate vechile obiceiuri de interpretare care au prezentat în limbaj de lemn poezia eminescian. Alex. tefnescu ne face din nou cunotin, de data aceasta în cuvinte simple i idei proaspete, cu cea mai cunoscut poezie din literatura român. Analiza sa cuprinde observaii fresh i referine culturale pe gustul elevilor, tinerilor i iubitorilor de literatur care (re)descoper astzi poezia eminescian. Numai un scriitor de geniu poate crea un personaj care s ajung mai cunoscut decât el. Aa cum Hamlet egaleaz celebritatea lui Shakespeare, iar Don Quijote pe cea a lui Cervantes, i Eminescu este concurat ca notorietate de unul dintre personajele sale, luceafrul. Mai mult decât atât, poetul a fost numit pân la saietate luceafrul poeziei româneti", sintagm despre care Alex. tefnescu spune c este considerat în prezent o expresie uzat din limba de lemn a omagierii lui Eminescu. Renunând la limbajul bombastic în care a fost prezentat pân acum, criticul literar subliniaz frumuseea literar a straniului love-story dintre luceafr i Ctlina. Este o poveste de neuitat, comparabil cu alte iubiri irealizabile (sau posibile numai prin sacrificiu) întiprite în memoria noastr cultural, precum aceea dintre Zeus, stpânitorul cerurilor, i Europa, prinesa fenician, cea a lui Romeo i a Julietei, i precum povestea dintre riga Crypto i lapona Enigel din poemul lui Ion Barbu. Volumul cuprinde poemul Luceafrul" însoit de textul critic al lui Alex. tefnescu.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Storia e Critica letteraria » Poesia e poeti

Editore Allfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/07/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9786067830132

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Eminescu, poem cu poem. Luceafrul"

Eminescu, poem cu poem. Luceafrul
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima