Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Emlékezz rám

Leiner Laura
pubblicato da L&L Kiadó

Prezzo online:
7,94

Semmi kétség, az Iskolák Országos Versenye tizenegy napja több eseményt tartogatott eddig Újvári Hanna számára, mint az azt megelz egy teljes év. Az édesanyja halála után zárkózottá és közönyössé vált lány kezdeti idegenkedése idvel megsznik, és a piros csapat teljes érték tagjaként minden tehetségét és tudását arra használja, hogy a Szirtes Gimnázium elnyerje az áhított kupát. A gyzelemig azonban hosszú még az út, és a Szirtes-csapat tagjai hamar megtanulják, hogy ezen a vetélkedn sem a feladatok, sem a versenyzk nem olyanok, mint amilyennek els pillantásra látszanak. Az élménytábor árnyas fái alatt könnyen válhat barátból ellenség, kellemetlen vetélytársból hasznos szövetséges, tartósnak hitt kapcsolatból futó ismeretség

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie ambientate nella scuola » Narrativa

Editore L&l Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/09/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155653544

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Emlékezz rám"

Emlékezz rám
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima