Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Emlékiratok könyve

Peter Nadas
pubblicato da Jelenkor Kiadó

Prezzo online:
15,99

Kellemes kötelességemnek teszek eleget, ha kijelentem, hogy nem a saját emlékirataimat írtam meg. Senkit nem szeretnék fölöslegesen megtéveszteni. Regényt írtam, több ember idben némiképp eltolt, párhuzamos emlékiratát beszéltem el. Mindazon valóságosnak tetsz helyszín, név, esemény és helyzet, ami a történetben elfordul, nem mondható tehát valóságosnak, hanem a regényes írói szándék és az óvatos képzelet terméke. Amennyiben valaki mégis magára ismerne, vagy - Isten ne adja! - bármilyen esemény, név helyzet fedne egy valódit, akkor az csak a fatális véletlen mve lehet, s ebben a tekintetben - ha más tekintetben nem is - kénytelen vagyok minden felelsséget elhárítani. Nádas Péter

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Jelenkor Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/01/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636765743

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Emlékiratok könyve"

Emlékiratok könyve
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima