Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Emma's Verjaardag - Leren om Beleefd te zijn

Amber Richards
pubblicato da Babelcube Inc.

Prezzo online:
2,49

Heb je goede manieren, dan gaan deuren er open die voor anderen gesloten blijven. Jong geleerd, oud gedaan: in dit mooi geïllustreerde kinderboek leest je kind hoe Emma leert om goed te reageren op een onverwacht verjaardagscadeau.  Ze zou natuurlijk willen zeggen dat ze het cadeau niet leuk vindt - maar wat zal haar tante daar van denken?

"Emma's Verjaardag - Leren om Beleefd te zijn" is een leuk, gemakkelijk te lezen boek dat uw kind laat zien dat het belangrijk is om rekening te houden met de gevoelens van anderen. Goede emotionele vaardigheden zorgen ervoor dat een kind goede vriendschappen kan vormen - en houden - waardoor het opgroeit als een eerlijke en rechtvaardige volwassene.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Babelcube Inc.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/04/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9781547527120

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Emma's Verjaardag - Leren om Beleefd te zijn"

Emma
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima