Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Emma trilógia csomag

Fábián Janka
pubblicato da Ulpius-ház Könyvkiadó

Prezzo online:
13,99

Az Emma trilógia könyvcsomag az alábbi köteteket tartalmazza. Emma szerelme Emma fiai Emma lánya Emma szerelme A tizenhárom éves Emmát apja a halála eltt fiatalkori barátja feleségére és hajdani szerelmére, Kóthay Évára bízza. A Balaton parti festi kisvárosban, ahol még jól emlékeznek Emma világszép édesanyjára és az annak idején róla terjeng pletykákra, féltékenységgel vegyes gyanakvással fogadják a fiatal lányt. Emma élete akkor bolydul fel igazán, amikor váratlanul felbukkan a család régóta Párizsban él, gyermekorvosként nevet szerzett fia, Gábor. A lányban, aki gyerekkorában súlyos titkok tudója lett, és aki a férfit vádolja anyja haláláért, feltámad a gylölet. Ám a szerelmet és a gylöletet olykor csak egy hajszál választja el egymástól. Lehet, hogy Emmát és Gábort minden félreértés és tragédia ellenére mégis egymásnak szánta a sors? Emma fiai A számos félreértés és viszontagság után egymásra talált párnak, az elismert gyerekorvosnak, Kóthay Gábornak és szépséges feleségének, a sikeres írónnek, Emmának három fia születik. Három különböz jellem, három különböz életút és sors. Mindegyik fiú a maga egyéni módján és eszközeivel keresi boldogulását és boldogságát a húszas-harmincas évek Magyarországán. A legidsebb és legkomolyabb, Tamás, apja nyomdokaiba lépve orvosnak tanul. A középs, a daliás, észbontóan jókép Péter, akinek egy n sem tud ellenállni, a Ludovika növendéke, és a berlini olimpiára készül, ahová ki is jut, miközben egyre inkább belesodródik a politikába. A legkisebb, az apja rajztehetségét örökl, visszahúzódó, álmodozó Öcsi festnövendékként bontogatja szárnyait. Aztán egy napon találkozik valakivel, aki nemcsak az , de a fivérei életét is megváltoztatja Emma lánya A számos félreértés és viszontagság után egymásra talált párnak, az elismert gyerekorvosnak, Kóthay Gábornak és feleségének, a sikeres írónnek, Emmának a három fiú után végre lánya születik. A szépséges, arany hajú Éva színésznnek készül, ám közbeszól a háború, majd a kommunista diktatúra. Évát és családját osztályellenségnek minsítik, kitelepítik. Az 1956-os forradalom után, amelyben ilyen-olyan módon szinte minden Kóthay részt vesz, a família tagjai ismét elszakadnak egymástól. Emma a lányával, Évával és az unokájával egy rövid párizsi megálló után Amerikába emigrál, Tamásék azonban az otthon maradás mellett döntenek.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Ulpius-ház Könyvkiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/12/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632544670

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Emma trilógia csomag"

Emma trilógia csomag
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima