Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Emotionele intelligentie voor jongeren
Emotionele intelligentie voor jongeren

Emotionele intelligentie voor jongeren

Elke Keersmaekers
pubblicato da Lannoo

Prezzo online:
16,99

Om het te maken in het leven, is meer nodig dan een goede taalvaardigheid, wiskundig inzicht en technische skills. Goed kunnen omgaan met je emoties bijvoorbeeld, optimistisch en hoopvol in het leven staan of empathisch communiceren zijn minstens even belangrijk.

Omdat ze vond dat deze life skills te weinig aan bod komen op school, besloot Elke Keersmaekers een keuzevak 'Emotionele intelligentie' in te richten op de school waar zij werkt. En met succes: elk semester zit het vak helemaal vol.

In dit boek zet ze de verschillende bouwstenen van emotionele intelligentie op een rijtje en koppelt deze aan concrete tips en oefeningen.
Zo kun je samen met je tiener aan de slag om zijn of haar veerkracht te versterken!

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia , Salute Benessere Self Help » Alimentazione e Diete

Editore Lannoo

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 31/08/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789401478946

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Emotionele intelligentie voor jongeren"

Emotionele intelligentie voor jongeren
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima