Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Empowering ouderschap

Einat Nathan
pubblicato da Gottmer Uitgevers Groep b.v.

Prezzo online:
12,99

Voed jij je kinderen op tot zelfstandige mensen die met zelfvertrouwen de wereld in stappen, of veeg je alle teleurstellingen voor hun voeten weg? In Empowering ouderschap laat opvoedexpert Einat Nathan zien hoe we onze kinderen als onafhankelijke mensen kunnen benaderen en niet langer als een verlengstuk van onszelf. Op liefdevolle en compassievolle wijze helpt ze ons de wereld door de ogen en het hart van onze kinderen te zien en te ervaren. Zodat we niet vast blijven zitten in onze eigen emoties, maar een bredere kijk op onszelf en onze kinderen kunnen krijgen en zo een liefdevolle en duurzame band met hen kunnen opbouwen. Einat Nathan heeft een eigen opvoedpoli en woont met haar man en vijf kinderen in Tel Aviv. Empowering ouderschap stond maandenlang op nummer 1 in de Israëlische bestsellerlijst.

Dettagli

Generi Politica e Società » Donne » Maternità , Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Consigli per i genitori

Editore Gottmer Uitgevers Groep B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/05/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789401304948

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Empowering ouderschap"

Empowering ouderschap
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima