Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Det var en ung mand fra Oslo, der stod bag historiens største angreb på Norge i fredstid. Siden 22. juli 2011 har Norge forsøgt at forstå, hvad der drev massemorderen Anders Breivik.

Gennem et unikt kildemateriale har Åsne Seierstad fundet frem til konturerne af et menneske, der stræbte efter at finde sig til rette inden for det norske samfunds rammer, men endte med brutalt at sprænge dem.

Dette er også de berørtes fortælling. Om to søstre, der havde glædet sig til AUF's sommerlejr på Utøya. Om et drengeslæng, der også tog af sted, men hvoraf kun nogle kom hjem igen.

Den prisbelønnede forfatter Åsne Seierstad har tidligere rapporteret fra verdens brændpunkter. Dette er hendes første bog om hjemlandet Norge.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Diritto

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/03/2014

Lingua Danese

EAN-13 9788702137811

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "En af os"

En af os
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima