Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

En bok om hunderaser for barn: De er alle hunder

Amber Richards
pubblicato da Babelcube Inc.

Prezzo online:
2,99

En bok om hunderaser for barn: De er alle hunder er en ebok for små barn som introduserer dem til ideen om forskjellige hunderaser. Jeg har sett at svært unge barn kan bli litt forvirret når jeg undervisninger om hunder. De syntes å være forvirret når de lærte for eksempel at ulike hunder som en puddel og en chihuahua er begge hunder.

Dette er en pedagogisk, men likevel morsom bok for foreldre å lese for små barn, eller for tidlige lesere. Med latteren den lokker frem, kan denne boken lett bli en favoritt når du leser til barna.

Boken inneholder fotografier av 21 forskjellige hunderaser, noen vanlige og andre uvanlige. Den inneholder noen øvelser som foreldre og barn kan gjøre sammen, og som kan fremme moro og relasjonsbygging. Så foreldre, finn frem deres beste hundelyder!  

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Scienza e Natura » Animali domestici

Editore Babelcube Inc.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/07/2015

Lingua Norvegese

EAN-13 9781507112915

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "En bok om hunderaser for barn: De er alle hunder"

En bok om hunderaser for barn: De er alle hunder
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima