Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

En fræk aftale

James Harris har alvorligt behov for en barnepige til sin nevø, og det skal gå stærkt. Så da Lydias søster løber fra en regning for et ekstravagant bud på ungkarleauktionen, får Texas Cattleman's Clubs formand en ide. Han betaler regningen, og Lydia passer den lille tumling. Ingen af dem er dog forberedt på den lidenskab, der rammer dem.

Livet skal leves

Conrad Steele mener ikke, at hans fortid definerer ham eller hans rolle i familien. Han søger ikke efter evig kærlighed, men kun en affære med Felicity Hunt, som har fanget hans interesse. Felicity Hunt er til gengæld mærket af sin fortids hændelser og har holdt mænd på afstand for ikke at blive såret igen.

Tøjleløse hjerte

De mødes ved en tilfældighed på et hotel i Chicago. Der sker ikke noget specielt, men mødet vil komme til at ændre deres fremtid, mere end de aner!

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2020

Lingua Danese

EAN-13 9789150792522

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "En fræk aftale / Livet skal leves / Tøjleløse hjerte"

En fræk aftale / Livet skal leves / Tøjleløse hjerte
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima