Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

En ganske kongelig jul / Planlægning og romantik i Italien

Cara Colter - Jennifer Faye
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
10,74

En ganske kongelig jul

Imogen Albright tror ikke sine egne øjne, da en helikopter lander foran hendes øde canadiske bjerghotel, og en vaskeægte prins stiger ud. Da hun sner inde på hotellet alene med prins Luca, beslutter hun sig for at lære ham, hvor dejlig en gammeldags canadisk jul føles. Imogen forelsker sig hurtigt i Luca, men det viser sig, at han har en hemmelighed med i bagagen. Da Imogen finder ud af, hvorfor prinsen i virkeligheden har søgt tilflugt på hendes øde hotel, ændrer hele hendes liv sig.

Planlægning og romantik i Italien

At skulle planlægge et bryllup på en italiensk vingård nær Rom kan virke som et drømmescenarie, men desværre minder det samtidig Jules om, at hun har langt igen, før hun selv kan få sine drømme opfyldt. Faktisk er hun endnu ikke engang helt klar over, hvad de drømme går ud på. Hun ved mere om, hvad hun for enhver pris skal undgå.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/10/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788771917314

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "En ganske kongelig jul / Planlægning og romantik i Italien"

En ganske kongelig jul / Planlægning og romantik i Italien
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima