Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Butiken har blivit insnöad, både ute och inne! Och det är inte ens vinter. Nina och de andra i den rysliga butiken försöker komma underfund med vad som har hänt. Vem kan ligga bakom detta mysterium? Och varför fastnar Yetin överallt?

Det blir rysligt kallt i tredje delen av den humoristiska Rysmans rysliga butik. För alla monsterälskande lågstadiebarn som vill ha lite kortare kapitel med knasiga bilder till.

Hegas böcker lätta att läsa. Svåra att motstå.

EPUB3: Fixed format, Synchronised audio

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Bokförlaget Hegas

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/03/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789180080729

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "En insnöad plan"

En insnöad plan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima