Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

En julegave til Prins Playboy / Juleballet

Jessica Gilmore - Kate Hardy
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
10,74

En julegave til Prins Playboy

Antonio Valenti, i medierne kendt som 'Prins Playboy', bliver noget overrasket, da hans bedste vens lillesøster dukker op i paladset. Gravid - med hans barn! Han tilbyder hende ægteskab, sådan som etiketten foreskriver, men hun afslår. Men med sin militærbaggrund tager Antonio ikke et nej for et nej. I stedet sætter han alt ind på at overbevise hende om, at han er hende - og barnet - værdig.

Servitrice Tia Phillips har altid klaret ærterne selv. Skal hun giftes, skal det være af kærlighed, ikke af pligt. Og hun skal ikke nyde noget af ægteskab med den overfladiske og følelsesforladte prins, der lever sit playboyliv i paladset.

Juleballet

Det er jul, og den succesfulde arkitekt Alex Fitzgerald har brug for en indretningsarkitekt til at imponere sin største kunde. Hvem kunne være bedre til jobbet end hans bedste ven Flora Buckingham? Men ét uforglemmeligt kys bringer alle de følelser, som Alex har holdt hemmelige i årevis, op til overfladen.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/11/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788771917338

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "En julegave til Prins Playboy / Juleballet"

En julegave til Prins Playboy / Juleballet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima