Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

En kæde af stemmer

André Brink
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
12,47
13,12
-5 %
13,12

Sydafrika 1825. Der er uro i landet; briterne presser pa for at fa slaveriet ophævet, og blandt de sorte vokser frihedstrangen. Slaven Galant er vokset op med hvide legekammerater, men den store sociale forskel og hans oplevelse af gang pa gang at blive ydmyget fører til et skæbnesvangert oprør, der far konsekvenser for mange mennesker, bade sorte og hvide.

En gribende roman om misforstaelser, grusomheder, fortrængninger og især kærlighed.

Den sydafrikanske forfatter André Brink (1935-2015) skrev bade pa afrikaans og pa engelsk og var ved siden af sit forfattervirke professor pa University of Cape Town. I 1960'erne var han en af de ledende figurer i den afrikaans litterære bevægelse Die Sestigers. André Brinks bøger var kontroversielle, og hans roman "Kennis van die aand" fra 1973 var den første bog, der blev forbudt af den sydafrikanske regering.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Narrativa d'ambientazione storica , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/12/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711655047

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "En kæde af stemmer"

En kæde af stemmer
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima