Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

En känslig sanning

John le Carré - Jojo Form
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,53

Gibraltar. En topphemlig kontraterroroperation med kodnamnet ¿Wildlife¿ ska utföras. En brittisk regeringstjänsteman skickas dit, utsänd av en minister inom Utrikesdepartementet för att bli dennes ögon och öron på plats. Uppdraget är så känsligt att inte ens ministerns närmaste man, Toby Bell, får veta vad det handlar om. Operationen genomförs utan några problem. Eller gör den det? Tre år senare njuter Sir Christopher ¿Kit¿ Probyn, före detta brittisk diplomat, av sin välförtjänta pension. När han ställs öga mot öga med ett spöke ur sitt förflutna vänder han sig i desperation till Toby för råd. Med hemlig hjälp från Kits dotter Emily kommer två män ur olika generationer, båda Drottningens lojala tjänare, att på var sitt håll upptäcka om ¿Wildlife¿ verkligen var den framgång man framställt det som, eller en tragedi som skoningslöst tystats ned av just det departement de båda vigt sina liv åt.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/10/2013

Lingua Svedese

EAN-13 9789100139940

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "En känslig sanning"

En känslig sanning
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima