Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

En liten hemmelighet / Overenskomsten

Dani Wade - Silver James
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
7,28

En liten hemmelighet

Da sykepleieren Jolie Davis kommer hjem, vet hun at det bare er et tidsspørsmål før hun treffer igjen Cord Barron - familien Barron eier i prinsippet hele byen! Det var konkurransen mellom familiene som førte til at hun og Cord gjorde det slutt, men ingen kan endre på det faktum at hun i hemmelighet har født sønnen hans. Nå, fire år senere, trilles Cord plutselig inn på akutten under hennes vakt, og Jolie innser at det er på høy tid å legge kortene på bordet ...

Overenskomsten

Så snart Jacob Blackstone ser eksen sin med et barn, vet han instinktivt at barnet er hans. Men hvorfor har hun ikke fortalt noe om graviditeten? Nå er det opp til ham å bevise for den overbeskyttende skjønnheten at han duger som far til sitt eget barn!

Bartenderen KC Gatlin innser snart at hun er tvunget til å fortelle sannheten om hvorfor hun har holdt graviditeten hemmelig, ellers er sjansen stor for at hun mister alt. Så da den sexy millionæren foreslår at de skal forsøke å være en familie, har hun ikke annet valg enn å spille med.

Spørsmålet er bare om ekte kjærlighet er en del av denne overenskomsten?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/02/2016

Lingua

EAN-13 9789150739947

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "En liten hemmelighet / Overenskomsten"

En liten hemmelighet / Overenskomsten
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima