Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

En overklassesocialist

George Bernard Shaw
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
9,28

I Georg Bernard Shaws klassiker "En overklassesocialist" følger vi en mands kamp for arbejdernes rettigheder. Men selvom denne grove og uforskammede arbejder brænder glødende for socialismen, så er han ikke, hvad han giver sig ud for. I virkeligheden er han en fin herre fra overklassen, der har søgt tilflugt i arbejdertilværelsen for at slippe for sin omklamrende kone.

"En overklassesocialist" er en satirisk samfundsskildring, der ikke bare følger den forlorne socialists absurde kamp for arbejdernes rettigheder, men også en række unge overklassepiger, hvis forældres eneste ambition for dem er at få dem godt gift. Den irske forfatter George Bernard Shaw (1856-1950) skrev både romaner, skuespil, kulturkritik og politiske tekster. Han vandt Nobelprisen i litteratur i 1925 for hans forfatterskab, som man mente bidrog med idealisme, menneskeklogskab, stimulerende satire og poetisk skønhed.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Classici , Politica e Società » Ideologie e Teorie politiche » Ideologie politiche

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2021

Lingua Danese

EAN-13 9788726623611

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "En overklassesocialist"

En overklassesocialist
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima