Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den 9. august 1945 kastede den amerikanske pilot Charles W. Sweeney en atombombe over den japanske by Nagasaki. 43 sekunder senere eksploderede hans dødbringende last i luften over havnebyen og forvandlede det blomstrende bycentrum til et smeltet ruinlandskab. Op mod 70.000 mennesker mistede livet. Atombomberne over de to japanske byer Hiroshima og Nagasaki var kulminationen på seks års rædsler. Siden Nazitysklands tropper havde invaderet Polen i 1939 og dermed kastet verden ud i endnu en storkrig, havde kampene udviklet sig til de mest skånselsløse, verden endnu har set. Men brutaliteten stoppede ikke på slagmarken. Hundredtusinder af civile mistede livet i tilfældige tæppebombninger eller blev ofre for bitre soldaters hævn, mens et helt folk blev forsøgt udslettet i Nazitysklands dødslejre. "En verden i flammer" er absolut ikke skånsom læsning. Den er som krigen selv på én gang både forfærdelig og fascinerende. Alt om Historie tager dig med på en halsbrækkende rejse til tidligere tider, så du kan nyde historiens største begivenheder. Følg med tilbage i tiden - tilbage til frontlinjerne af 2. verdenskrig, vikingernes angreb og tilbedelsen af egypterne. Alt om historie er for dem, der vil vide mere om de spændende, dramatiske begivenheder i fortiden.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia dell'Asia » Olocausto, Genocidi e Pulizia etnica » Storia militare » Storia: specifici argomenti

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/06/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788726380651

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "En verden i flammer"

En verden i flammer
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima