Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Endelig ikke-ryger for kvinder!

Carr Allen
pubblicato da Arcturus Publishing

Prezzo online:
6,99

Allen Carr er anerkendt vide kredse som verdens førende ekspert i at hjælpe rygere med at holde op med at ryge. Hans internationale bestseller Endelig ikke -ryger! Ven lette vej til rygestop er solgt i over tre millioner eksemplarer, og hans netværk af klinikker behandler mennesker overalt i verden. Antallet af kvindelige rygere stiger ubønhørligt, mens antallet af mandlige rygere gradvist falder. Metoden EASYWAY ("den lette vej") lykkes lige så godt for kvinder som for mænd, men mange af de spørgsmål, der forbindes med rygning, opleves anderledes af kvinder, og kvinder, der ønsker at komme ud af rygevanen, støder på særlige vanskeligheder. I bogen Endelig ikke -ryger for kvinder! undersøger Allen Carr disse forskelle og viser, hvordan metoden med held kan løse vanskelighederne, I en verden, hvor tobaksreklamer henvender sig til kvinder for at holde dem fast på nikotin krogen, er denne bogs specielle formål at hjælpe dem med at komme ud af vanen.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Arcturus Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/12/2013

Lingua Danese

EAN-13 9781782126904

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Endelig ikke-ryger for kvinder!"

Endelig ikke-ryger for kvinder!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima