Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Talán nem véletlen, hogy megakadt a szemed ezen a könyvön. Lehetséges, hogy a te környezetedben is néhányan energiavámpír módjára szívják az energiád?

Szinte kivétel nélkül mindenki életében akad egy-két energiavámpír!

Ha kíváncsi vagy, kik is k pontosan, tanácstalan vagy, hogyan kellene kezelned ket, a megfelel könyvet tartod a kezedben!

Dr. Christiane Northrup leás az energiavámpír jelenség mélyére. De kezdjük az alapoktól.

Honnan tudjuk, hogy ki a vámpír az életünkben?

Miért tudnak ezek az emberek a mi energiánkból táplálkozni?

Hogyan térjünk ki a mesterkedéseik ell?

A rendkívül érzékeny emberek akiket empatáknak nevezünk az együttérzés és tördés szemüvegén keresztül látják a világot, születésüktl fogva határtalan bels fényt hordoznak, megértek, türelmesek és sok mindent elnéznek másoknak. Ha magadra ismertél, feltétlenül olvass tovább! A vámpírok" számára ugyanis k jelentik az ideális zsákmányt.

Az energiavámpírok remek érzékkel találják meg az empatákat. Kihasználják ket, és az energiájukból táplálkoznak egészen addig, míg fizikai, érzelmi és anyagi értelemben is romba döntik az életüket.

Fontos, hogy tudd, van kiút. Ha felismered az ilyen kapcsolatokra jellemz viselkedési mintákat, akkor képes leszel azonosítani saját életed vámpír szereplit, és idben ki tudsz majd lépni ezekbl a kártékony kapcsolatokból. Dr. Northrup módszerek egész tárházát tanítja meg neked, és bségesen ellát olyan gyakorlati praktikákkal, amiket azonnal elkezdhetsz alkalmazni a környezetedben. És mi jön ezután? A terhek letétele, felszabadultság és pozitív változások egész sora!

Dettagli down

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help , Economia Diritto e Lavoro » Lavoro » Carriere e professioni: consigli , Esoterismo e Astrologia » Occulto

Editore Édesvíz Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/02/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635299072

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Energiavámpírok"

Energiavámpírok
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima