Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

  1. SZÁZAD KULT KÖNYVEK

Ronit Krushka harminckét éves, New Yorkban él, és leszbikus létére fnökével, egy ns férfival folytat viszonyt. Apja halála után visszatér szülvárosába, Londonba. Ortodox zsidó családból származik, de nem gyakorolja a vallást, és rég elhidegült apjától is, aki befolyásos rabbi volt. Hazatérése nem mentes a konfliktusoktól: a hagyománytisztel közösségben, ahol felntt, már Ronit puszta lénye is hajmereszt provokáció.

De a sokkhatás kölcsönös. Ronit viszontlátja unokatestvérét, Dovidot, akibl rabbi lett, ráadásul Ronit régi szerelmét vette feleségül. Ronit nem tér magához: unokatestvére és régi szerelme is egész más, mint annak idején.

Ronitot friss tapasztalatai arra kényszerítik, hogy mindent átértékeljen, amit az életrl gondolt.

Naomi Alderman 1974-ben született Londonban. Rendszeresen ír a Guardianbe, a Bath-i egyetem oktatója. Az Engedetlenség az els regénye - az ebbl készült amerikai filmet Magyarországon A rabbi meg a lánya címmel vetítették, két fszereplje Rachel Weisz és Rachel McAdams. A hatalom cím disztópiájával 2016-ban robbant be a világ könyvpiacaira: több tucat nyelvre lefordították, díjak sokaságát söpörte be, regénye egyszeriben a feminista mozgalmak megkerülhetetlen hivatkozási pontjává vált.

Naomi Alderman nagyon intim, személyes módon tudja ábrázolni a találkozás lelkekbe hatoló, nem kevés váratlan eseményt okozó hatását. (...) Kísérjük el, legyünk társai Ronitnak ebben az utazásban, érdemes! Miközben mi is tarthatunk némi önvizsgálatot." - részlet a GABÓ OLVAS blog friss recenziójából az Engedetlenség cím könyvrl.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore 21. Század Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/03/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155915055

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Engedetlenség"

Engedetlenség
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima