Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Enigma camerei 622 - Joel Dicker
Enigma camerei 622 - Joel Dicker

Audiolibro Enigma camerei 622

Joel Dicker
pubblicato da Editura Trei

Prezzo online:
12,19

Cartea cu cele mai mari vânzari în Frana în 2020

Jumatate thriller, jumatate melodrama, 100% roman poliist." - Figaro

Într-o noapte de decembrie, la Palace de Verbier, în Alpii elveieni, are loc o crima, iar anchetatorii nu reuesc sa ajunga la nicio concluzie.

Dupa muli ani, în vara lui 2018, un scriitor venit în vacana se cazeaza la acelai hotel, fara sa-i imagineze ca va ajunge sa se lase absorbit de acest caz.

Ce s-a petrecut în camera 622 de la Palace de Verbier?

Cu precizia unui ceasornicar elveian, Joël Dicker îi duce cititorii în inima oraului sau natal, de-a lungul unui roman diabolic i imprevizibil, cu un triunghi amoros, jocuri de putere, lovituri sub centura, tradari i gelozii, într-o Elveie care nu este chiar atât de linitita cum pare.

Capitolele defileaza rapid, ca episoadele dintr-un serial, ritmate de dialoguri viguroase, scene vizuale clare sau difuze. Legaturi secrete, întâlniri ratate, lovituri de teatru, înelatorii i viei paralele Melodrama se transforma în thriller. Cititorul este, pe rând, pacalit, haruit i captivat." Figaro

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Editura Trei

Formato Audiolibro

Durata 16:59.48

Pubblicato 06/06/2022

Lingua Rumeno

EAN-13 9786064013743

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Enigma camerei 622"

Enigma camerei 622
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima