Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den hjemmegående husmor Sally Willows misunder sin mand, Tim, hans spændende og glamourøse arbejde som reklamemand. Til gengæld ville Tim ønske, at han ligesom Sally kunne dandere den dagen lang i hjemmets trygge og rolige rammer. Men Gud har åbenbart en forskruet sans for humor, for en dag opdager ægteparret, at de har byttet krop. Nu oplever Sally, hvor forfærdeligt det egentlig er at arbejde i reklameindustrien, mens Tim må kæmpe imod tilnærmelser fra mænd, der stadig ser en smuk kvinde, når de kigger på ham.

"Enten - og" er en humoristisk roman om, hvor galt det kan gå, når man hopper over hegnet for at mærke naboens græs under fødderne og opdager, at det slet ikke er grønnere alligevel. Thorne Smith (1892-1934) var en amerikansk forfatter, der var kendt for sine mange humoristiske fantasyromaner fyldt med overnaturlige fænomener og forvandlinger. Thorne Smith var ligeledes kendt for at skrive bøger, hvor det ikke skortede på sex og indtagelse af alkohol - og ironisk nok blev hans bøger solgt i flere millioner eksemplarer i 1930`ernes USA, der var præget af blandt andet alkoholforbud.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/06/2019

Lingua Danese

EAN-13 9788711723388

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Enten - og"

Enten - og
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima