Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Evoluia testelor gravitaionale dintr-o perspectiv epistemologic încadrat în conceputul de reconstrucie raional al lui Imre Lakatos, pe baza metodologiei acestuia a programelor de cercetare. Perioada evaluat este foarte vast, începând cu filosofia natural a lui Newton i pân la teoriile gravitaiei cuantice din zilele noastre. Pentru a explica mai raional evoluia complex a conceptului de gravitaie din ultimul secol, propun o extindere natural a metodologiei programelor de cercetare pe care o folosesc apoi pe parcursul lucrrii. Consider c aceast abordare ofer o nou perspectiv asupra modului în care au evaluat în timp conceptul de gravitaie i metodele de testare a fiecrei teorii a gravitaiei, prin observaii i experimente. Argumentez, pe baza metodologiei programelor de cercetare i a studiilor oamenilor de tiin i filosofilor, c actualele teorii ale gravitaiei cuantice sunt degenerative, datorit lipsei dovezilor experimentale pe o perioad îndelungat de timp i a auto-imunizrii împotriva posibilitii falsificrii. Mai mult, în prezent este în curs de dezvoltare un curent metodologic care atribuie un rol secundar, neimportant, verificrilor prin observaii i/sau experimente. Din aceast cauz, nu va fi posibil o teorie complet a gravitaiei cuantice în forma actual care s includ la limit relativitatea general, întrucât teoriile fizice au fost dintotdeauna ajustate, în decursul evoluiei lor, pe baza testelor observaionale sau experimentale, i verificate prin prediciile fcute. De asemenea, contrar unei opinii rspândite i a unor programe active actuale privind unificarea tuturor forelor fundamentale ale fizicii într-o singur teorie final, pe baza teoriei corzilor, argumentez c este puin probabil în general s se realizeze aceast unificare, i nu este posibil oricum ca unificarea s se elaboreze pe baza teoriilor actuale ale gravitaiei cuantice, inclusiv prin teoria corzilor. În plus, susin punctele de vedere ale unor oameni de tiin i filosofi c în prezent se consum mult prea multe resurse pe ideea dezvoltrii teoriilor gravitaiei cuantice, i în special teoria corzilor, care s includ relativitatea general i s unifice gravitaia cu celelalte fore, în condiiile în care tiina nu impune astfel de programe de cercetare.

DOI: 10.13140/RG.2.2.14582.75842

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Fisica , Psicologia e Filosofia » Filosofia occidentale e Storia della filosofia

Editore Nicolae Sfetcu

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/08/2019

Lingua Rumeno

EAN-13 9786060332350

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Epistemologia gravitaiei experimentale: Raionalitatea tiinific"

Epistemologia gravitaiei experimentale: Raionalitatea tiinific
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima