Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Despre analogia existent între aspectele epistemologice i metodologice ale activitii serviciilor de informaii i unele discipline tiinifice, pledând pentru o abordare mai tiinific a procesului de culegere i analiz de informaii din cadrul ciclului de informaii. Afirm c în prezent aspectele teoretice, ontologice i epistemologice, în activitatea multor servicii de informaii, sunt subestimate, determinând înelegere incomplet a fenomenelor actuale i creând confuzie în colaborarea inter-instituional. Dup o scurt Introducere, care include o istorie a evoluiei conceptului de serviciu de informaii dup al doilea rzboi mondial, în Activitatea de informaii definesc obiectivele i organizarea serviciilor de informaii, modelul de baz al acestor organizaii (ciclul informaional), i aspectele relevante ale culegerii de informaii i analizei de informaii. În seciunea Ontologia evideniez aspectele ontologice i entitile care amenin i sunt ameninate. Seciunea Epistemologie include aspecte specifice activitii de informaii, cu analiza principalului model (Singer) folosit în mod tradiional, i expun o posibil abordare epistemologic prin prisma conceptului de cunoatere tacit dezvoltat de omul de tiin Michael Polanyi. În seciunea Metodologii prezint diverse teorii metodologice cu accent pe tehnicile analitice structurale, i câteva analogii, cu tiina, arheologia, afacerile i medicina. Lucrarea se încheie cu Concluziile privind posibilitatea unei abordri mai tiinifice a metodelor de culegere i analiz a informaiilor din cadrul serviciilor de informaii.

Cuvinte cheie: servicii de informaii, agenii de informaii, informaii, intelligence

CUPRINS

Abstract

 1. Introducere
  1.1. Istorie
 2. Activitatea de informaii
  2.1. Organizaii
  2.2. Ciclul informaional
  2.3. Colectarea informaiilor
  2.4. Analiza informaiilor
  2.5. Contrainformatii
  2.6. Comuniti epistemice
 3. Ontologia
 4. Epistemologia
  4.1. Cunoaterea tacit (Polanyi)
 5. Metodologii
 6. Analogii cu alte discipline
  6.1. Stiinta
  6.2. Arheologia
  6.3. Afaceri
  6.4. Medicina
 7. Concluzii
  Bibliografie

DOI: 10.13140/RG.2.2.19751.39849

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Diritto , Psicologia e Filosofia » Filosofia: Specifiche aree » Epistemologia e teoria della conoscenza

Editore Nicolae Sfetcu

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/02/2019

Lingua Rumeno

EAN-13 9786060331599

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Epistemologia serviciilor de informaii"

Epistemologia serviciilor de informaii
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima