Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Er gebeurde bijna niets - Meg Rosoff
Er gebeurde bijna niets - Meg Rosoff

Er gebeurde bijna niets

Meg Rosoff
pubblicato da Luitingh-Sijthoff B.V., Uitgeverij

Prezzo online:
9,99

Sprankelende laatste, los te lezen boek van Meg Rosoffs zomerdrieluik Er gebeurde bijna niets van Meg Rosoff (o.a. Hoe ik nu leef) is na De Godden broers en Dat soort vrienden het derde, los te lezen boek in haar fenomenale zomerdrieluik. In deze wervelende coming-of-ageroman over klimaat en activisme neemt de auteur je mee naar een bloedhete zomer in Parijs. Na een rampzalige zomeruitwisseling in Frankrijk kan Callum niet wachten om de trein terug naar huis te nemen. Maar wanneer hij appjes van zijn vader op zijn telefoon ziet bedenkt hij zich. Dwalend door Parijs probeert hij het onvermijdelijke dat hem bij thuiskomst staat te wachten uit te stellen. Hij ontmoet Harrison, zijn neef die muziekstudent is en in Parijs studeert, de onverschrokken Lilou en klimaatactivist Arnoud. Wanneer door Callums toedoen de hobo van zijn neef wordt gestolen, reizen Callum en Lilou 's nachts kriskras door de verzengende steegjes van de Franse hoofdstad, op zoek naar antwoorden 'Vol inzichten en fraaie zinnen.' Bas Maliepaard, Trouw, over De Godden broers

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/09/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789021048888

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Er gebeurde bijna niets"

Er gebeurde bijna niets
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima