Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Erdal Öz Unutulmaz Bir Atl

Aye Sarsayn
pubblicato da Can Yaynlar

Prezzo online:
2,21

Son zamanlarda tuhaf bir duyguya kaplmtn. Övülmekten, ön plana çkarlmaktan pek holanmadn halde, birkaç kez, seninle ilgili ho bir ey dile getirildiinde, "Ya çocuklar, siz beni gerçekten seviyorsunuz galiba!" dediini anmsyorum. "Tabii ki seviyoruz," yantn alnca da,"Ne iyi!" diyordun. Onca kalabala ramen, yalnz m hissediyordun kendini, hüzünleniyor muydun zaman zaman? Yllar geçtikçe çkarsz, dolambaçsz ilikilerin özlemini daha çok mu duymaya balamtn yoksa?
Erdal Öz / Unutulmaz Bir Atl, edebiyatmzn 50 Kua yazarlarndan, öykücü, romanc, yaync Erdal Öz'ün yaamöyküsü. 27 Mays döneminde a dergisi'ni çkaran genç yazarlardan biri. 12 Mart'a gelindiinde adn iyice duyurmu bir öykücü, 68'in önde gelen eylemcileri ile kol kola bir devrimci, 12 Eylül'de ve sonrasnda da ba dertten kurtulmayan bir yazar, yaync. nili çkl, soluk solua bir yaam, onurlu, ba dik bir geçmi. Edebiyatmzn usta öykücüsü Aye Sarsayn'n kaleminden.

nce Kapak:

Sayfa Says: 400

Bask Yl: 2009

e-Kitap:

Sayfa Says: 514

Bask Yl: 2009

Dili: Türkçe
Yaynevi: Can Yaynlar

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750722530

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Erdal Öz Unutulmaz Bir Atl"

Erdal Öz Unutulmaz Bir Atl
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima