Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Erre mit lépsz, Kishaver? Egy akvarista emlékére

Tóth János Zoltán
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
6,99

Humor, halak, akváriumok - és persze horgászat! Az akvarista idnként brig ázik a kies vadonban, és ilyenkor fölöttébb túlöltözöttnek érzi magát a csuromvizes alsógatyájában. Ha kisüt a nap, azonnal meztelenre vetkzik, és nekilát gzölögni.
Na, ilyenkor szoktak felbukkanni a budapesti turisták, hogy tönkretegyék a csöndet meg az idilli békességet, és hogy hirtelen ne találja az ember a kisgatyeszt - mintha a föld nyelte volna el -, aztán mikor elmennek, akkor rögtön meglesz."
Egy bogaras vénemberrl" szól ez a történet, aki rekordlistás halakat fog, akváriumokat készít, díszhalakat tenyészt, és - ha minden kötél szakad - megment néhány kallódó fiatalt, akik leginkább a törvényszegésben és az alkoholfogyasztásban hisznek". De abban nagyon!

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei , Hobby e Tempo libero » Umorismo » Libri per ridere e collezioni umoristiche , Ambiente e Animali » Cani Gatti e altri Animali » Pesci e acquari

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/05/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155758720

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Erre mit lépsz, Kishaver? Egy akvarista emlékére"

Erre mit lépsz, Kishaver? Egy akvarista emlékére
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima