Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Eszter hagyatéka

Márai Sándor
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
5,49

Az 1939-ben írt kitn regény egy beteljesületlen szerelem története. A mindig fellegekben él, jellemgyenge, de szeretni valóan kedves Lajos és Eszter húsz esztendvel korábban bontakozott szerelmét rombolta szét, amikor a férfi Eszter nvérét, Vilmát vette feleségül. Felesége halála után, gyermekeivel látogatóba érkezik az asszonyhoz, aki még mindig szereti.A találkozás oka igencsak prózai: Lajos, aki már mindenétl megfosztotta Esztert, most végs menedékét készül elrabolni", a családi otthon eladására kéri. Eszter ekkor tudja meg, hogy a férfi nsülése eltt végs elkeseredésében levelekben könyörgött Eszternek, hogy szökjenek meg együtt, mert szüksége van rá.Eszter azonban sohasem kapta meg a leveleket...

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/02/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632274423

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Eszter hagyatéka"

Eszter hagyatéka
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima