Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Et forførende tilbud

Mette Schou - Tessa Dare
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
10,34

Hertugen af Ashbury har brug for en arving, men efter at han blev vansiret under krigen og siden forladt af sin forlovede, står de unge kvinder mildest talt ikke i kø. Da en ung kvinde iført brudekjole træder ind ad hans dør, kigger han derfor en ekstra gang.

Syersken Emma Gladstone har efter et brud med sin familie skabt sig en ny, omend fattig, tilværelse i London, så da en kunde efter en afbrudt forlovelse efterlader en ubetalt regning, må hun tage drastiske midler i brug.

Emma forventede, at hertugen ville betale sin tidligere forlovedes gæld. Hvad hun ikke forventede var et frieri.

Tilbuddet om velstand og frihed - så snart hun har født en arving - er fristende. Hertugen er både uforskammet og arrogant, men langsomt går det op for Emma, at han også har en anden side ...

Ash er sikker på, at ingen kvinde vil kunne elske ham igen, men måske kan den selvstændige Emma overbevise ham om det modsatte?

"Sexet, rørende og djævelsk underholdende " - Library Journal

"Se, det er romance."- New York Times

"Forbered dig på at blive forelsket!" - Julia Quinn

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica » Romanzi rosa d'ambientazione storica » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Erotica » Rosa » Narrativa d'ambientazione storica , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/05/2021

Lingua Danese

EAN-13 9788702306460

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Et forførende tilbud"

Et forførende tilbud
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima